Personalet

Barnehagen har et kompetent og stabilt personale!

De fleste av oss har vært her i mange år og trives godt.
Noen har vært her i 20, 17, 15, 12 og 10 år og sier at de betrakter Fredvika Steinerbarnehage som sitt andre hjem. Det er en god balanse av pedagoger og pedagogiske medarbeidere, kjønn, sinn og skinn. Vi er glade for at vi er ulike og har forskjellige kvaliteter.

Vi respekterer og verdsetter våres ulikheter og det er det som gjør fellesskapet så fint.

(Denne siden er under utvikling og mer informasjon kommer etter hvert.)