Fokusområder

I Fredvika steinerbarnehage har leken en sentral plass!

Like naturlig som at vi har mat på bordet, legger vi til rette for at barna skal få god tid til å leke. Barnehagen ønsker at barna får full utfoldelse til å bruke sin fantasi og egenaktivitet i leken, både inne og ute i hagen, eller på turer i skog og mark. Barn lærer verden å kjenne gjennom lek. De har stor evne og vilje til og utforske og oppleve omgivelsene og menneskene rundt seg. Leken er selve instrumentet for læring i barnehagen. Den fremmer kreativitet, styrker selvfølelsen og er en arena for fysisk utfoldelse og mestring. I leken skjer en ubevisst øving og utvikling av intellektuelle ferdigheter, og leken er en base for sosial utvikling med andre barn. Samspill og fellesskapet styrkes og vennskap oppstår mellom barn når de får rikelig tid og rom til å leve seg inn i leken. Barn er avhengige av trygge og forutsigbare rammer og en rytmisk hverdag for å kunne hengi seg fritt i leken. I Fredvika er disse forutsetningene tilstede. Barna kan tre inn i ”lekens univers”. Frileken er barnas utpust, et fristed der de får leke ut inntrykkene de får.

Barnas fantasi gjør de enkleste ting om til leketøy. En trerot kan bli til en påhengsmotor, en bil eller mobiltelefon hvis barnet trenger det i sin lek. Leketøyet er enkelt og ofte uferdig i sitt utrykk. Gjennom dette enkle og uferdige leketøyet vokser den indre kreativiteten, og barnets evne til å skape egne forestillingsbilder stimuleres. Denne evnen er en god ballast å ha med seg videre i livet.

Den voksnes rolle i leken er å inspirere, veilede og støtte barna, og alltid være ydmyk ovenfor det barnet fritt vil skape i leken. Personalet skal ikke ta over barnas lek, men være tilgjengelig som en trygg base når barna trenger det.  Vi ønsker å skape et inkluderende lekemiljø med plass til alle! Personalets daglige gjøremål i barnehagen er ofte en inspirasjonskilde til lek. Når de voksne synliggjør praktiske og gjennomskuelige arbeidsprosesser som matlaging og luking i grønnsakshagen med mer, stimuleres barna til lek og den logiske tankegangen styrkes.


Daglig, på fast tidspunkt, samler avdelingens barn og voksne seg til ring!

Ringen, som vi kaller det i steinerbarnehagen, kan ha likhetstrekk med en mer tradisjonell sangstund. Ringen består av sanger, rim, regler og vers gjerne med bevegelser til, fingerleker og sangleker. Innholdet er som regel relatert til årstiden, og det gjenspeiler det barna opplever rundt seg og ute i naturen.

Bevegelsene som ledsager versene og sangen, fremhever innholdet og støtter barnets språklige utvikling. Innholdet i ringen er dynamisk sammensatt med alt fra det lille, rolige til det store, kraftfulle både med hensyn til stemmebruk og bevegelser. I ringen får barnet mulighet til å bruke hele seg og alle de sentrale områdene i barnets utvikling styrkes. Gjennom 10-20 minutter med ring hver dag har barna mulighet til å få ivaretatt språkutviklingen, grov- og finmotorikk, sanse og etterligningsevne. Fantasi og kreativitetskompetanse styrkes. Det samme gjelder sosial utvikling og tilhørighet i gruppen. Barna lærer å lytte og å konsentrere seg. De utvikler musikalitet, og de blir ”språkbadet”.


Eventyr og fortelling har en sentral plass i Fredvika!

Hver ettermiddag samler avdelingen seg til denne stunden. Eventyrstunden er omgitt av en fast ramme. Den blir ofte innledet med en enkel sang eller musikk, og et eventyrlys blir tent. Fortellingen er gjerne et folkeeventyr, remseeventyr, en legende, et kunsteventyr eller noe man har opplevd selv. Lengden og formen på fortellingen tilpasses barnegruppens størrelse og alder.

For de minste barna er det gjerne enkle remseeventyr som blir formidlet gjennom bordspill. Bordspill er et enkelt dukketeater hvor enkle dukker og figurer flyttes med hånden på en enkel scene, og er en illustrasjon av eventyret som et bevegelig bilde.

Eventyrstunden fremmer språkutviklingen, de rytmiske gjentagelser og melodien i språket. Eventyrene formidler livsvisdom uten å være formanende eller moraliserende ovenfor barna. De gir næring til barnas moralske fantasi i et bilderikt og levende språk. Barna kan ofte kjenne seg igjen i eventyrets ulike karakterer og det gir dem håp om at alt ordner seg tilslutt.

Vi forteller det samme eventyret gjerne i en uke eller to slik at barna har mulighet til å fordype seg og får mulighet til å skape sine egne indre bilder.


Måltider og forberedelser til dette er en viktig del av barnehagens hverdag!

I Fredvika steinerbarnehage tilbyr vi frokost, lunsj og et enkelt ettermiddags måltid hver dag. Næringsrik og sunn mat har stor betydning for barnets utvikling, derfor er det viktig å kunne tilby dette i barnehagen. I barnehagen bruker vi i størst mulig grad økologiske og biodynamiske matvarer, og kostholdet er i hovedsak vegetarisk. Vi dyrker grønnsaker og urter i eget drivhus og grønnsakshage.

Vi bestreber oss på å kombinere sunn næringsrik mat med gode sanseopplevelser og innøving av gode vaner. Vi lager all maten vi spiser fra bunnen av, og forberedelsene skjer sammen med barna. Matlagingen foregår der barna er. Vi er opptatt av at maten skal lukte og smake godt og se delikat ut. Vi bestreber oss også på å spise mat tilpasset årstiden, for eksempel brenneslesuppe på våren og blomkålsuppe på høsten.

Vi har en godt innarbeidet ukerytme på menyen og hver dag har sin faste rett. I barnehagen baker vi speltbrød og rundstykker med kaldheving, vi lager suppe og grønnsaksgratenger, forskjellige vegetarretter og grønnsakspizza. Vi bruker vann som tørstedrikke, egg fra lykkelige høner, meierismør og økologisk melk.


Hverdagen i Fredvika er preget av hvilken årstid vi er inne i!

alle steinerbarnehager verden over har årstiden som et bærende element. Årstiden markeres gjennom ni ulike fester. Hver fest består av en forberedelsestid, selve festen og bearbeidelsen i etterkant. Aktiviteter, lek, sanger og eventyr vil være farget av kvaliteten og stemningen rundt den aktuelle festen. På denne måten kan barna forbinde seg med festens innhold, gjenkjenne den og oppdage nye ting i forhold til sin alder.

Målet med årtidsfestene er å styrke barnets opplevelse av rytme som bærer oss gjennom dagen, uken og året og å formidle sanseinntrykk i forhold til de ulike kvalitetene som årstiden har. Gjennom arbeidet med årstidsfester utvikler og styrker vi barnets takknemlighet, undring, omsorg, ærefrykt, hengivenhet, mot og medfølelse.

Symbolikken i årtidsfestene har gjerne flere lag og betydninger, og denne kunnskapen ligger hos de voksne. Dette forklares ikke for barna, men vi lar dem få oppleve, sanse og erfare dem på sin egen måte.

I Fredvika steinerbarnehage feirer vi Høstfest, Michaelsfest, Lanternefest, Adventshage, Julespill, Fastelavn og Karneval, Påske, Pinse og Sommerfest.


I Fredvika steinerbarnehage tilbyr vi yoga for de eldste barna en gang i uka!

Yoga betyr forening av kropp og sinn. Hensikten er å skape indre balanse, bli kjent med og være trygg på seg selv som den man er. Fokuset er indre oppmerksomhet i pust og kropp, og en vennlig aksept av bevegelsene, kroppen og følelsene slik de er. Det er ikke noe rett og galt i yoga. Alle gjør øvelsene etter egen evne og forutsetning. Yoga er like gjerne stille konsentrasjon som bevegelse og den rommer et spennende og kreativt landskap av bevegelsesmuligheter. Bevegelsene kan være alt fra kraftfulle til langsomme og vare.

Yoga gir barn en flott mulighet til å utvikle styrke og smidighet, og til å forbedre konsentrasjons- og koordineringsevnen sin. I tillegg får barna økt selvbevissthet og selvsikkerhet.

Yoga oppmuntrer også til stille og rolige stunder. Med litt øvelse kan barnet lære å roe seg ned og slappe av med yoga.

Yogaøkten bygges opp med en rolig og myk start, en aktiv midtre del og en rolig avslutning. Den skal være preget av barnas lekende tilnærmingsmåte og øvelsene bindes sammen ved hjelp av et eventyr eller en fantasireise. Barna har hver sin yogamatte hvor de får mulighet til å skape sitt eget lille fantasirom. Dette gir også økt fokus og mulighet til å finne roen i seg selv.