Om barnehagen

Vår filosofi

Steinerbarnehagene – der barn får være barn

Vår pedagogiske intensjon er å ta barnets individualitet på alvor. Gjennom et estetisk gjennomtenkt miljø tiltales barnets sans for det skjønne.
Gjennom turer i skog og mark pleies sansene og forholdet til naturen.

Gjennom en levende og rytmisk inndeling av dagen skapes gjenkjennelse og trygghet.
Gjennom initiativrike og forbilledlige pedagoger tiltales sansen for den gode og meningsfulle handling. Gjennom leker som ikke er ”ferdige” men enkelt utformet av nære og enkle materialer stimuleres barnas fantasi. Barn i våre barnehager får utvikle seg gjennom dyp og uforstyrret lek.
De får gode sanseopplevelser gjennom økologisk matlaging, håndverk og feiring av årstider.
De får leve med i muntlig fortellertradisjon og folkeeventyr, sanger, rim og regler, dans, eurytmi og ringlek.

Barn i våre barnehager vil få en kunnskapsplattform som bygges opp av den erfaring og initiativkraft som oppstår gjennom vital omgang med omverdenen.
Veien til individuell innsikt går gjennom interesse og initiativ.

Å utvikle basiskompetanse er en del av barnets første syv år. Og de årene er fylt med masse viktig læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen.
Alle erfaringer et barn tilegner seg, skjer imidlertid uten at det vet det selv, eller har et begrep for læring.

Bekjentskap med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, motorisk mestring og egen lek, inngår i en helhet som bare en voksen begrepsdannelse kan dele inn i områder.

Vår historie

Fra Lekegruppe til tre-avdelings barnehage

Fredvika steinerbarnehage ble startet av Steinerskolen Gjøvik/Toten i 1996 etter initiativ fra foreldre og lærere ved skolen. I forkant av dette startet to engasjerte foreldre en lekegruppe på frivillig basis. Dette ble barnehagens spede begynnelse. Barnehagen disponerte to rom i skolens lokaler og hadde sitt eget lille uteareal. Barnehagen var godkjent for inntil 16 barn. Mange søkte barna sine inn i Fredvika,og etter hvert vokste barnehagen ut av sine lokaler. Behovet for et eget barnehagebygg presset seg på. Vi var da så heldige å få kjøpe naboeiendommen, ærverdige Villa Fredvik, som er en av Gjøviks best bevarte sveitservillaer. Den ble bygget i 1898 av Johan Castberg, en markant sosialpolitiker og jurist.

Johan Castberg innførte de Castbergske barnelover. Barnelovene fastslo at alle barn skulle ha like rettigheter. Barn født utenfor ekteskap ble gitt arverett og rett til fars navn. Lovene innehold også viktige bestemmelser om fastsettelse og innkreving av bidrag. Lovene ble bestemt av Stortinget i 1915 og var banebrytende i sitt slag. I dag er de en del avUNESCOs register over verdens dokumentarv.

Castberg skal ha uttalt at dette huset skulle vært fylt med fest og glede, noe vi  bestreber oss på å leve opp til.

Vi vet at forfatter Johan Bojer har bodd her en periode. Det sies også at både Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson har vært gjester her. Vi er takknemlige for at vi er så heldige å ha et hus med en spennende historie og med en god atmosfære. Her er det godt å være for både liten og stor.

I dag har barnehagen tre avdelinger med til sammen 55 barn og 17 dyktige og engasjerte medarbeidere.

Her nede ved Mjøsas bredd har vi to hus og en hage som vi er stolte av. Vi prøver etter beste evne å utvikle og å ta vare på eiendommen med de midlene som finnes. Om sommeren når grønnsakshagen og drivhuset bugner er det spesielt idyllisk i hagen vår. Vi har også gapahuk med bålplass og et lite utekjøkken som benyttes flittig når det er vær og forhold til det.

Vi har et godt forhold til kommunen og de kommunale og private barnehagene. I en egen nettverksgruppe samarbeider vi tett rundt føringer vi får fra kommunen. Dette er utviklende for oss alle.

Vi i Fredvika er veldig glade i barnehagen vår, og mange omtaler den som sitt andre hjem.

Våre avdelinger

Maria Gullsko:

er en aldersblandet avdeling der de eldste barna fra 3 år holder til. Avdelingen ligger i annen etasje på det hvite huset, men fine lekerom på rad og rekke samt kjøkken. Lokalene er lyse og trivelig med god utsikt over hage og Mjøsa. Barna tar ofte del i det praktiske arbeidet som matlaging og dyrking i drivhus og kjøkkenhage. Dagen er bygget opp med en god veksling over aktiviteter og frilek, innelek og utelek.

Solsikken:
Vuggestua:

Steiner­barnehage­­forbundet

Steinerbarenhageforbundets logoSteinerbarnehageforbundet i Norge er en interesseorganisasjon for alle Steinerbarnehager i Norge. Vi jobber med utvikling og synliggjøring av steinerpedagogikken som et pedagogisk alternativ i blant landets barnehager. Sammen med medlemsbarnehagene og Steinerhøyskolen arrangerer vi kurs og konferanser om steinerpedagogikk.